JOVIDENT

OzoneDTA Ózonterápiás készülék

ozonymed.jpg

Ózon terápiával pácienseinek egészségéért - fájdalommentes, és nincsenek mellékhatásai.

Látogasson el WEB ÁRUHÁZUNKBA!!!

Az ózonterápia jelentősége és alkalmazása a fogászatban.
Az ózon 3 oxigén atomból álló rendkívül reaktív és ugyanezért instabil molekula, a levegőnél
nehezebb, molekulasúlya 48. Első leírása 1839 március 13-ból származik, ekkor írta le
Christian Schönbein kémiai professzor, hogy víz elektrolízise során a platina elektródán az
oxigén mellett egy szúrós szagú gáz is keletkezik. Néhány évvel később Soret feltételezte,
hogy az agáz három oxigénatomot tartalmazó ózonmolekula lehet. Napjainkban az ózon
jellegzetes szagát régi fénymásoló gépek vagy kvarclámpák mellett érezhetjük, már 0,01 kb.
20ug/cm koncentrációban.
A földünkön található ózon 90 százaléka a sztratoszférában (földfelszíntől mért 25-30km)
található, maximumát 30 km távolságban éri el. Itt nyeli el a nap káros UV sugárzásának nagy
részét. Az ózonpajzs károsodásával az u.n. ózonlyukkal számos környezetvédelmi írás
foglalkozik. Ha ezt a magasban lévő ózon mennyiséget a földi légnyomás viszonyai közt
vizsgálnánk, a teljes réteg vastagsága csupán 3,5-4mm lenne.
Az ózonmolekula hevesen reagál minden anyaggal, mely elektront képes leadni számára. Az
elektron felvétele közben az ózonmolekula oxigénmolekulára és elméletben oxigénatomra
esne szét, ami viszont instabil állapot lenne, így két keletkező oxigénatomból azonnal
oxigénmolekula keletkezik. A folyamat során 142 kJ/mol energia szabadul fel. Ugyanekkora
energia szükséges az ózonmolekulák képződéséhez is.
Az ózon biológiai hatása.
Az ózon rendkívül erős oxidálószer, mely a biológiai molekulaszerkezeteket károsítja, a
szerves kötésekben lévő szénatomok kettős kötéseit bontja. A sejtmembránok telítetlen
zsírsavaival, glikoproteinjeivel, glikolipidjeivel és aminósavjaival lép reakcióba. A hatás függ
az ózon koncentrációjától, a behatás idejétől és az extra- és intracelluláris antioxidánsok
jelenlététől. A kettős szénatom kötések szétszakadása felelős így az enzimek és fehérjék, de
ugyanakkor a baktériumok, gombák és vírusok inaktiválásáért is. A kettős kötések
szétszakadásának következtében a baktérium membránon keresztüli anyagcserét biztosító és a
sejt reprodukciójához szükséges enzimeket blokkolja. A baktérium és gomba membránokkal a
vírus kapszidokkal ellentétben az emberi szöveteket csak korlátozottan károsítja.
Ha a nemzetközi irodalmat áttekintjük, számos tudományos cikk foglalkozik az ózon csíraölő
hatásával. Az ózonnal dúsított vízben a coli baktériumok aktivitásukat elvesztik./6./ (Bünning
és Hempel 1999.) és életképtelenné válnak. A vírusok kapszidjait oly módon károsítják, hogy
azok képtelenek lesznek a sejtmembránokhoz kötődni./11./(Roy és mtsai , 1981.) A
változások irreverzibilis voltát 1998-ban Kowalski igazolta.
A kutatások következtében az ivóvíz és az uszodavizek ózonnal való sterilizálása
/9./(Gunten,2000.) nagyüzemileg is megindult. A korábbi Nyugat-Németország területén
napjainkban az uszodák 45%-ánál és az ivóvízhálózat 31%-ánál használják (Meier).
Az ózont előszeretettel használják egészségügyi intézmények, műtők, rendelők levegőjének
sterilizálására.(Germicid lámpák, Phillips)
A magas koncentrációjú ózon káros hatására a fény másoló irodák dolgozói közt készült
felmérés hívta fel a figyelmet(Zhou, 2003.) Az a tény, hogy antioxidánsok, de főleg az A és E
vitamin hiánya az ózon sejt toxikus hatását növeli , már korábban is ismert volt.(Roempp,
1995.)
A modern kutatások bebizonyították, hogy az ózon a vörösvértestekre nem hat károsan. /8./
(Prof.A.Zimran, 2001.) Ezenkívül specifikus antitestek képződését is serkenti, mely a direkt
sebkezelések során hasznosítható/5./ /12./ (Max J.,2005.) A gyulladások és a sebek ózonnal
való kezelése ezek alapján újra átgondolásra került./7./ (Lerner és Eschenmoser
2003.,Wentworth 2002.)
Ezek a kutatások tették lehetővé az ózon fogászatban, paradontológiában és szájsebészetben
történő felhasználását is.
Az extrém magas koncentrációjú ózon az emeberi szem szaruhártyájára és a nyálkahártyára is
maró hatású. Tartós belégzése nehézlégzést, a respirációs volumen csökkenését, bronchitist,
súlyosabb esetben tüdőödémát okozhat, mindezek mellett orrvérzés is felléphet.
Ózon az orvoslásban
Az ózon fertőtlenítő hatását az első világháború sérültjeinek kezelése közben kezdték
elterjedten használni, az antibiotikumok hiányát figyelembe véve sok emberéletet mentett
meg. A háborút követően kissé feledésbe merült és csak évtizedek múlva tértek vissza hozzá,
ennek fő oka a hatásmechanizmus ismeretlensége volt.
Az ózont közel 40 éve használják a vérkezelések során levett vér sterilizálására, főleg a benne
lévő vírusok ( pl.Hepatitis) elpusztítására.
Ugyancsak elterjedten használja a bőrgyógyászat és a kozmetológia a bőr felületi kezelésére.
Ózon a fogászatban
Az ózon fogászatban történő felhasználását legelőször a fogászati kezelőegységek
vízvezetékeinek sterilizálására kezdték meg, mely a hidrogénperoxidos és ezüstionos
eljárásokat fokozatosan kiszorítja.
Nyálkahártya sebek gyógyulásának felgyorsulását 2001-ben írta le Filippi, de ózonban
dúsított vízzel gingivitis, parodontitis, marginalis kezelését már 1992-ben Brauner is
javasolta. Ugyancsak ismert vérzéscsillapító hatása is.
OzoneDTA (Ozonytron X)
Az ózon kedvező hatásainak fogászatban történő felhasználására fejlesztették ki az új
generációs OzoneDTA készüléket. A készülék nem más, mint egy ózongenerátor, mely
elektromos kisülés elvén alapszik és a nemesgázzal töltött üvegelektróda és a testfelszín
közötti résben a levegő oxigénjéből ózont hoz létre. Az elektródák formája a felhasználás
területeinek megfelelően választható. A keletkező ózon koncentrációja 10 és 100 ug/ml között
beállítható, ez átszámítva 10-100 g/m3, ami 5000-től 50000 ppm koncentrációnak felel meg.
A magas helyi koncentrációnak köszönhetően a hatás a betegség gócában fejthető ki. A
kórokozókat néhány másodperc alatt biztonsággal elpusztítja. Az ózon közvetlenül az
elektródák csúcsánál keletkezik és ott is fejti ki hatását. A 15 fokozatban állítható intenzitás
mellett a kezelés ideje 99 másodpercen belül állítható.
A keletkező ózon az elektróda és a testfelszín (nyálkahártya, bőr) közötti rész mellett a felszín
rétegeiben is képes kifejteni hatását, így mélyebben, például a bazális membránban lévő
vírusok ellen is hatásosnak bizonyul. Ennek kutatása jelenleg folyamatban van.( pl. herpeszés
human paillomavírus)
Az elektródák mellett speciális fecskendő is alkalmazható, mely az oxigénben szegény
területek (tasak, gyökércsatorna) kezelését is lehetővé teszi oly módon, hogy az elektródán
keletkező ózon a fecskendőben feldúsítható, majd a kezelendő területre, csatornába juttatható.
Néhány kiemelt alkalmazási terület a fogászatban
Kórokozók által okozott nyálkahártya elváltozások.
Kórokozók, gombák, baktériumok, vírusok következtében kialakult primer, vagy szekunder
elváltozások és infekciók, mint pl. stomatitis, aphta, herpesz, soor oris, stb.
Parodontológia:
Gingivitis, gingivitis marginalis, periodontitis marginalis, tasakkezelés, stb.
Szájsebészeti vonatkozások
Egyszerű csíraszám csökkentés sebészeti beavatkozások elvégzése előtt és után, általános
sebkezelés és fertőtlenítés, vérzéscsillapítás, különféle traumák, extrakció, replantáció,
gyökércsúcs resectió utáni lágyrészkezelés, cystectomia, varratszedés, stb.
Implantológia:
Implantáció környékének csíraszám csökkentése, implantátum feletti nyálkahártya
megnyitásának helyi kezelése, vérzéscsillapítás.
Protetika:
Csiszolt csonkok körüli sulcus nyálkahártyarészek vérzéscsillapítása, esetlegesen a csiszolás
közben okozott sérülések csíraszám csökkentése, protézis alaplemeze által okozott törési
helyek kezelése, stb.
Konzerváló fogászat:
Üregek dezinficiálása, gyökércsatornák csíraszám csökkentése, pulpitis parciális és karieszes
léziók kezelése, érzékeny fognyakak kezelése, interdentalis rések kezelése.
Egyéb:
Neuralgiák
Általánosságban elmondható, hogy mindazon beavatkozásoknál alkalmazható, ahol csíraszám
csökkentés kívánatos.
A készülékhez tartozó szondatípusok és fecskendő alkalmazási területe
Pulpa, gyökércsatorna, tasakok kezelésére és vérzéscsillapításra
- 1-es csúcsos szonda 30 fokos szöggel
- 2-es csúcsos szonda 60 fokos szöggel
Nyálkahártya, bőr és sebkezelésre
- 3-as lapos szonda
Kariesz, extrakció és sebkezelésre, vérzéscsillapításra
- 4-es gömbszonda
Gyökércsatorna, resectio, karies, interdentalis részek kezelésére
- 5-ös kúpszonda
Gyökércsatornák, tasakok, nehezen hozzáférhető részek kezelésére
- Speciális ózonfecskendő (az alapkészlet nem tartalmazza)
Az Ozonymed és Ozonytron készülékek között lényeges különbséget nem találunk,
Az ózont ugyanazon elv alapján állítják elő, az alkalmazott szonda elektródák formája és
gáztöltése megegyezik./3./
A KaVo cég által készített első generációs HealOzon készülék speciálisan a kezdődő
karieszes léziók kezelésére készült. /4./ Az ózont egy belső generátor ugyancsak a levegő
oxigénjéből állítja elő, az azonban egy speciális tömlőn és kézidarabon keresztül vezetődik a
fogfelszínekhez.
A felszínekre különböző méretű szilikon sapkák helyezhetők, melyeket a
készülék vákuummal a felületre szív. A vákuumszívás mellett a felületet ózonnal kezeli (2100
ppm) így éri el a csíracsökkentő hatást. Az ózon elszívását és belélegzésének
megakadályozását a vákuum biztosítja. A vákuum megszűnése esetén a készülék
automatikusan kikapcsol. A karieszes részek kezelését remineralizációs oldattal való
ecsetelés fejezi be.
A készülék indikációi korlátozottabbak, a speciálisan felületi kariesz kezelésére kifejlesztett
konstrukció érzékeny fognyakak, gyökércsatornák és aphták kezelésére is alkalmas.
Az Ozonymed és a HealOzon készülékek indikációs területe nem teljesen azonos. A
HealOzon készülék felületi, főleg barázdákban és fognyaki részeken kialakult kezdeti
karieszek kezelésére alkalmas, az Ozonymed és OzonytronX készülékek mindezek mellett
lényegesen nagyobb indikációs területen használhatók. Ennek fő oka, hogy lényegesen
kevesebb mennyiségű ózon szükséges a kezelésekhez, mert az ózon közvetlenül a kezelendő
területen keletkezik, nem tömlőn keresztül kerül odavezetésre és elszívásra. A keletkezett
ózon mennyisége miatt a gázt nem szükségszerű már elvezetni és közömbösíteni, annak nagy
részét egyszerű exhaustor is képes eltávolítani, ez azonban a gyártók által csak ajánlott és nem
kötelező. A közvetlenül helyszínen keletkező hatásos ózonkoncentráció akár 25-szörös is
lehet, ugyanakkor összmennyisége csökkentett. Az újgenerációs készülékek mérete és ezzel
ára is az eredeti ár egyötödére csökkent.
Irodalom:
/1./ Dr Görbe Ferenc: Az ózon szerepe a minimál invazív fogászatban (SOT,2006)
/2./ Ózonterápia a fogászatban (Dental-Hírek, 2004/5)
/3./ Ozonetherpy with Ozonytron(www.mymed.de,2006)
/4./ HealOzone(KaVo, Biberach,www.healozone.com,2006)
/5./ Evidence for Antibody-catalyzed Ozone Formation in Bacterial Killing and Inflammation
(Science Express,2002 Nov.14)
/6./ Bünning, Hempel: Chloration and ozonation of waste-wate
comparative analysis of efficacy through the effect on Escherichia coli membranes(Journal of Applied
Microbyology,1999 May)
/7./ Lerner R.A., Eschenmoser A.:Ozone in biology(USA,2003)
/8./ Prof.A.Zimran: Ozone Therapy (Gaucher’s News,2001-03)
/9./ Gunten: Water Resources and Drinking Water (Aquatic Researc,2000)
/10./ Ozone in Medicine:Overview and Fulure Directions (Journal of Adv.in Medicine,2005)
/11./ Roy D.: Mechanism of enteroviral inactivation by ozone(Appl Envir Microb. 1981)
/12./ Max J.: Antibodies kill producing ozone (Science ,2005 Nov 15)
/13./ Ozonymed használati útmutató (2006)

EXCELLITE PLASMA polimerizációs és fogfehérítő lámpa

excelite plazma

Nagy teljesítményû PLASMA
fotopolimerizációs lámpa

BRITELITE fogfehérítő készülék

britelite.jpg

LED fogfehérítõ készülék
 A Legkorszerűbb nagyteljesítményű fogfehérítő rendszer

• Választható 22 vagy 35%-os Hidrogén-peroxid változatban
• Könnyen pozícionálható karral és guruló álvánnyal
• UV szűrő védőszemüveggel
• Halk működés
• Digitális kijelző és hangjelzések
• Maximális megvilágítási idő: 20 perc/ciklus
• Hangjelzéses figyelmeztetés 30 mp-el a ciklus vége előtt
• Hullámhossztartomány: 390-490 nm
• Könnyen tisztítható
• Nemzetközileg elfogadott (CE-ISO) minõsítés

Tartalom átvétel